Make your own free website on Tripod.com

Forum: Young Blood  

Isang Henerasyon ng Kapatiran

Hinubog sa dila ng apoy, samantalang 
hinasa ng mga kidlat ng langit 
Nagmula, binunga, ng walong sandigan 
Kumilos, lumago, sa gabay ng prinsipyo. 

Natubog sa kulog at salanta ng unos 
dinalisay ng hamon ng panahong lumipas 
Sinubok at sinuri ng lumulunod na gabi 
nabuhay, sumibol at inanak sa gitna ng pang-aapi. 

Binuhay ng damdaming paglingkuran ang sambayanan. 
Kaakibat ng pagpapahalagang hamunin ang kaalaman. 

Isang henerasyon, dinilaan ng apoy at subok 
Kinalinga ng layuning itinataguyod, binuhay 
Ngayo'y singdalisay na ng umaagos na batis 
Dalawampu't limang taon, pagsasamang walang kaparis. 

Narito ngayon ang tamis ng taglay na tuwa 
habang isinasalin ang tagumpay na tinatamasa 
Yumayakap ang simuta sa simula, umiinog 
Umaagos na patuloy ang umaalab na kapatiran. 

Walang tigil ang kulog at kidlat na dulot ay daplis 
ng mga pagsusubok at paghamon, na di uurungan 
dadaloy na patuloy gaya ng dalisay na kabutihan 
hanngang sa muling dalawampu't limang taon ng kapatiran. 
 
Heherson Joseph Bumanlag (97-B UP Diliman)


* Contributions to this page may be written
   thru E-mail  or the Pi Sigma Feedback

Go Top

Back to Forum [ Forum ]

For your feedback, e-mail us at  pisigma@iname.com